چرا تبلت های صنعتی قیمت بالاتری نسبت به تبلت های معمولی دارند؟

چرا تبلت های صنعتی قیمت بالاتری نسبت به تبلت های معمولی دارند؟
تبلت صنعتیتبلت های صنعتی در واقع گجت های قابل حمل، با صفحه نمایشگر بزر...